Loading...

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

Bliv en del af det lokale sammenhold

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening er en af de fem store grundejerforeninger i Gentofte Kommune.

Omkring 650 husstande er medlemmer, medlemskabet er frivilligt, og det årlige kontingent er 125,- kr.

Der findes mange mindre grundejerforeninger i kommunen, hvor formålet typisk er vedligeholdelse af fælles arealer samt varetagelse af specielle interesser i et begrænset mindre område.

 • Brochure
 • Naboskab

  Godt naboskab er dejligt, og vi gør vores til at bringe naboerne sammen, så de små problemer i hverdagen kan klares med dialog i stedet for advokater.

  Lokalplaner

  Spørgsmål om ændringer af lokalplaner, vedligeholdelse af grønne områder, veje, kloakker, renovation, fjernvarme, belysning, skiltning, parkering og meget mere.

  Grundejer generelt

  Varetagelse af grundejerpolitiske spørgsmål i forhold til kommunalbestyrel-sen og den kommunale forvaltning.