Loading...

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening

Bliv en del af det lokale sammenhold

Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening er en af de fem store grundejerforeninger i Gentofte Kommune.

Omkring 650 husstande er medlemmer, medlemskabet er frivilligt, og det årlige kontingent er 125,- kr.

Der findes mange mindre grundejerforeninger i kommunen, hvor formålet typisk er vedligeholdelse af fælles arealer samt varetagelse af specielle interesser i et begrænset mindre område.

 • Brochure
 • Naboskab

  Godt naboskab er dejligt, og vi gør vores til at bringe naboerne sammen, så de små problemer i hverdagen kan klares med dialog i stedet for advokater.

  Lokalplaner

  Spørgsmål om ændringer af lokalplaner, vedligeholdelse af grønne områder, veje, kloakker, renovation, fjernvarme, belysning, skiltning, parkering og meget mere.

  Grundejer generelt

  Varetagelse af grundejerpolitiske spørgsmål i forhold til kommunalbestyrel-sen og den kommunale forvaltning.

  Seneste nyheder

  24.04.2022

  Kære medlem

  Kommunalbestyrelsen har taget en principbeslutning om, at afledning af regnvand og spildevand skal adskilles.
  Selvom princippet er godt, er der praktiske og ikke mindst økonomiske forhold, som bør tænkes ordentligt igennem.

  Læs mere

  Vi opfordrer alle vore medlemmer til at følge debatten nøje og gerne indsende høringssvar på kommunens hjemmeside. Høringssvaret kan ganske enkelt være beskeden ”Vi tilslutter os høringssvaret fra Fællesrådet” og det indsendes på nedenstående link:

  Læs mere

  24.03.2022

  Breaking News !

  Det er med stor glæde vi kan annoncere, at det er lykkedes at få Gentofte fjernvarme til at deltage i generalforsamlingen og orientere om fjernvarme-planerne.

  Læs mere

  28.01.2022

  Fjernvarme - adressesøgning

  Information fra Gentofte-Gladsaxe Fjernvarme, hvor man kan se, hvornår ens adresse får mulighed for at få fjernvarme, og hvor man kan udtrykke interesse for at blive koblet til.

  Læs mere